Sveučilište u Zagrebu www.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu najstarije je i najveće sveučilište u Republici Hrvatskoj. U svom sastavu ima 30 fakulteta i 3 akademije na kojima studira oko 71 000 studenata, od čega je oko 200 studenata s invaliditetom. Sveučilište nudi širok raspon studijskih programa na razini preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u sljedećim područjima: umjetničko, biomedicinsko, biotehničko, tehničko, prirodoslovno i društveno-humanističko. Također, Sveučilište u Zagrebu snažno je istraživački orijentirana institucija, koja pokriva preko 50% ukupne istraživačke djelatnosti u zemlji.

Sveučilište u Zagrebu bilo je nositelj tri Tempus projekta u kojima su ostala hrvatska sveučilišta bila partneri (UM–JEP–16015-2001, UM-JEP 17060-2002, JEP-41060-2006).

Sveučilište u Zagrebu ima Povjerenstvo za studente s invaliditetom i sveučilišni Ured za studente s invaliditetom kao moguća sredstva unaprjeđenja u izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Povjerenstvo i Ured kroz svoje aktivnosti nude izravnu pomoć studentima u rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom njihovog studija te predstavljaju snažan mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti.

Voditeljica projekta u ime Sveučilišta u Zagrebu je dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, izvanredna profesorica na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

Grb Sveučilišta u Zagrebu