Sveučilište u Dubrovniku www.unidu.hr

Sveučilište u Dubrovniku „najmlađe“ je sveučilište u Republici Hrvatskoj. Glavne karakteristike ovoga Sveučilišta su studijski odjeli i stručni studiji, kontinuirano praćenje i promoviranje kulture kvalitete, poticanje stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnika, primjena i unaprjeđenje kontrole kvalitete rada i poslovanja, ostvarivanje obrazovnih programa koji su u potpunosti u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Svrha i ciljevi ovoga projekta usko su povezani s razvojnom strategijom i potrebama Sveučilišta u Dubrovniku.

Kontakt osoba u Projektu u ime Sveučilišta u Dubrovniku je dr. sc. Tihomir Luković, izvanredni profesor na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Grb Sveučilišta u Dubrovniku