Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

Email Ispis PDF
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
www.unios.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku danas je u usporedbi s drugim europskim sveučilištima sveučilište srednje veličine. Sveučilište ima za cilj razviti se u modernu europsku instituciju visokog obrazovanja kao centar izvrsnosti.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sudjelovalo je i ranije u Tempus projektima (JEP-16015-01, SCM COO7A05-2005) kako bi postiglo visoku razinu akademskog okruženja i kulturu kvalitete.

Kontakt osoba u Projektu u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je dr. sc. Sanja Lončar Vicković, izvanredna profesorica na Građevinskom fakultetu.

Grb Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

LAST_UPDATED2