Sveučilište Masaryk

Četvrti studijski posjet projekta, Masaryk Sveučilištu u Brnu u Češkoj od 23. do 28. listopada 2011. godine, označio je početak rada III. radne skupine odnosno rada na trećoj velikoj aktivnosti projekta, a to je kreiranje edukativnih radionica za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta o radu sa studentima s invaliditetom i načinima akademske prilagodbe studentima s invaliditetom.
Program posjete dostupan je na sljedećoj poveznici, a slijedi kratak sažetak aktivnosti studijske posjete.

Studijski posjet započeo je uvodnim pozdravljanjem i predstavljanjem svih sudionika sa Sveučilišta u Zagrebu i djelatnika Masaryk Sveučilišta koji su sudjelovali u realizaciji ove studijske posjete. U uvodnom dijelu sudjelovao je i Prorektor za istraživanje Masaryk Sveučilišta koji je sve sudionike pozdravio riječima dobrodošlice.

Nakon uvodnog dijela, ravnatelj sveučilišnog Centra za potporu studentima s invaliditetom ukratko nas je upoznao s radom Sveučilišta i Centra.
Na Masaryk Sveučilištu, koje je osnovano 1919. godine, i koje se sastoji od 9 fakulteta, studira ukupno oko 45.000 studenata, od čega više od 300 studenata s invaliditetom. Broj studenata s invaliditetom na Masaryk sveučilištu je daleko veći (trostruko i više) od broja studenata s invaliditetom na ostalim češkim sveučilištima. U sklopu Ureda rektora Masaryk Sveučilišta, od 2000. godine djeluje i Centar za potporu studentima s invaliditetom (Support Centre for Students with Special Needs – Teiresias Centre - www.teiresias.muni.cz). Centar se sastoji od sljedećih odsjeka: Središnji ured, Odsjek za studiranje, Odsjek za cjeloživotno učenje, Odsjek za posebnu informatičku tehnologiju - IT, Odsjek za knjižnicu i izdavaštvo, Odsjek za znakovni jezik i Odsjek za teškoće u kretanju.
U odsjecima Centra stalno je zaposleno oko 30 djelatnika koji uz mnoge vanjske suradnike rade na sljedećim glavnim vrstama aktivnosti odnosno uslugama Centra: usluge poučavanja i savjetovanja (u okviru redovnog studija i cjeloživotnog učenja), ICT usluge, usluge informiranja i osiguranja pristupačnosti (izdavaštvo, knjižnica, prevođenje) i individualna pomoć.

Neke od specifičnosti pristupa Masaryk Sveučilišta su i: dokumenti na brajici su službeni dokumenti uvijek kada je potreban potpis slijepe osobe, jedna od sveučilišnih knjižnica je i knjižnica za slijepe i slabovidne studente, češki znakovni jezik se smatra jednim od službenih jezika poučavanja odnosno mogućnost komunikacije znakovnim jezikom je zajamčena Zakonom o znakovnom jeziku (1998.).

Osim uvodnog izlaganja, prvi dan studijske posvete bio je posvećen tematici oštećenja sluha odnosno načinima komunikacije sa studentima s oštećenjima sluha. U okviru izlaganja, saznali smo više o razvoju zakonske regulative u tom području kao i o načinu komunikacije i uslugama koje se studentima s oštećenjima sluha pružaju na Sveučilištu. Načini komunikacije i usluge su sljedeće: pisana komunikacija u realnom vremenu (primjerice putem papira, flip charta, ekrana na mobitelu ili računalu, chat-a), čitanje s usana i komunikacija posredovanjem treće osobe (putem prevoditelja ili putem vizualizacije). Primjer komunikacije putem vizualizacije je „speech-to-text reporting“ ili tipkanje izgovorenoga u realnom vremenu. U slučaju komunikacije čujućih osoba i osoba/studenata s oštećenjima vida na Masaryk Sveučilištu obje strane imaju pravo tražiti prevoditelja ili komunikaciju putem vizualizacije, što osigurava Centar za potporu studentima s invaliditetom na svim sveučilišnim odjelima i događanjima. Tehnička rješenja komunikacije putem vizualizacije (speech-to-text reporting) su ranije služila za najviše tri studenta istodobno dok su nova rješenja usavršila ovu metodu te je razvijen vlastiti sustav „poligrafa“ koji je jednostavniji i mnogo učinkovitiji za korištenje.

Drugi dan studijske posjete posvećen je tematici teškoća u učenju i psihičkih teškoća te je u tom dijelu dati prikaz o uslugama na Masaryk sveučilištu namijenjenima studentima s teškoćama u učenju i psihičkim teškoćama, uz prikazivanje studija slučajeva – studij slučaja o načinu učenja engleskog jezika bez usmenog izražavanja kod studenta s mutizmom te studij slučaja studenta s autizmom.

Tematika oštećenja vida bila je obuhvaćena treći dan kada smo dobili informacije o svim elektronskim tehničkim alatima i opremi koja je u Centru dostupna svim studentima s oštećenjima vida, zatim o orijentaciji studenata s oštećenjima vida na Sveučilištu, uslugama knjižnice za studente s oštećenjima vida, prilagođavanju svih studijskih materijala studentima s oštećenjima vida i univerzalnom dizajnu iz perspektive slijepih i slabovidnih osoba. Osim toga, imali smo priliku izravno vidjeti svu opremu za studente s oštećenjima dostupnu u Centru kao i sudjelovanje studenata s oštećenjima vida u aktivnostima sporta na Sveučilištu.

S teškoćama u kretanju i s prostornom pristupačnošću za studente s tjelesnim invaliditetom i s teškoćama u kretanju susreli smo se četvrti dan kada smo imali prilike praktično sudjelovati i u kretanju djelatnika Centra koji se kreće uz pomoć invalidskih kolica kroz jednu od sastavnica Sveučilišta koja je djelomično pristupačna za studente s invaliditetom te smo tako mogli uočiti s kojim se sve preprekama susreću studenti s tjelesnim invaliditetom i kako ih nastoje riješiti.

Isto tako lijepo, zanimljivo i više nego korisno iskustvo bila nam je posjeta Sveučilišnom centru u Telču, u gradiću udaljenom od Brna 100-tinjak kilometara, koji je primjer povijesne i zgrade potpuno pristupačne studentima s invaliditetom.

Radna skupina III, čiji je zadatak kreirati edukativne radionice za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta, održala je u sklopu studijske posjete svoj prvi sastanak na kojem su definirani ciljevi radionica i neki od zadataka Radne skupine.

Ovim putem zahvaljujemo svim djelatnicima Centra za potporu studentima s invaliditetom Masaryk Sveučilišta koji su uložili puno truda u predstavljanju svojeg rada u okviru aktivnosti Centra: g. Tomášu Bukovsky, g. Jiři Tužil, gđi. Gabrieli Vojáčková, g. Lukášu Másilko, gđi. Michaeli Hanousková, g. Ondřeju Nečas, g. Petru Červenka, g. Lukášu Pazderka, gđi. Lucii Štefková, gđi. Zuzani Fonioková, gđi.Ilji Rajdová, g. Alexandru Zvonek, gđi. Karel Sobol, gđi. Iveti Macháčová.

Posebna zahvala za uložen trud i energiju u odličnu organizaciju studijske posjete te za osiguranje da ova studijska posjeta bude vrlo poučno iskustvo za sudionike, g. Petru Peňázu, ravnatelju Centra za potporu studentima s invaliditetom Masaryk Sveučilišta i jednom od koordinatora na projektu EduQuality, te g. Ondřeju Válka i gđi. Terezi Prejdová.

Galerija slika