Sveučilište Gothenburg

Sveučilište u Göteborgu u Švedskoj ugostilo je predstavnike hrvatskih sveučilišta u prvom studijskom posjetu projekta. Cjelokupni program posjeta možete pogledati putem ove poveznice, a slijedi kratak sažetak aktivnosti.

Četverodnevni posjet uključio je izlaganja, predavanja, radionicu i posjete jednoj od sveučilišnih knjižnica i glavnoj gradskoj knjižnici. Članovi zajednice Sveučilišta u Göteborgu upoznali su nas s politikama i praksom za izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju na razini odsjeka, sveučilišta i države. Govorili su predstavnici nastavnog i administrativnog osoblja kao i predstavnici studentskih zborova. Svaka osoba predstavljala je drugačiju razinu, stranu i gledište akademskog života i potpore.

Osoblje sveučilišne knjižnice organiziralo je praktičnu prezentaciju nacionalnih i institucionalnih mehanizama za pružanje akademske potpore i prikazalo je dio pomagačke tehnologije koju koriste (napr. Easy Reader, Easy Converter i Easy Writer). Knjižnica grada Goteborg organizirala predstavila je svoje prostore i usluge namijenjene djeci, adolescentima i odraslim osobama s invaliditetom.

Sve aktivnosti bilu su u skladu s ciljevima projekta iako je naročito korisna prilika naučiti o drugačijem nacionalnom i institucionalnom modelu potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju. Ta prilika potiče kritičko razmišljanje i usporedbu potreba, resursa i kulturalnih normi između Švedske i Hrvatske dok promišljamo o primjerima odlične prakse koje možemo primijeniti u uslugama studentima hrvatskih sveučilišta.

Radna skupina I čiji je zadatak razvoj sveučilišnog kolegija o pružanju vršnjačke potpore studentima s invaliditetom održala je svoj drugi sastanak u sklopu posjeta Sveučilištu u Göteborgu. Tijekom sastanka članovi Radne skupine I razmatrali su teme predložene za kolegij, objedinili su ili proširili predložene teme po potrebi i uskladili broj predavanja, seminara i vježbi s ECTS bodovima kolegija. Nadalje, članovi radne skupine dogovorili su plan aktivnosti za nastavak razvoja kolegija koji uključuje izradu detaljnog okvira odabrane teme do 18. lipnja i pripreme za treći sastanak Radne skupine I čiji je domaćin Sveučilište u Dubrovniku krajem lipnja 2010.

Članovi hrvatske delegacije žele toplo priznati trud svih članova Sveučilišta u Göteborgu koji su ovu posjetu pretvorili u odličnu priliku za učenje. Naročito smo zahvalni našoj domaćici, prof. Anniki Dahlgren Sandberg s Odsjeka za psihologiju, na njenom teškom radu i krasnom pristupačnom smještaju na Odsjeku. Dodatno se želimo zahvaliti profesoru Andersu Bielu, gospođama Ulriki Ganning, Asi Lindgren, Christini Dackling, Catherine Gillo, Leni Borg-Melldahl, Malini Eriksson, Barbro Svenner, Ellen Aberg, Jeleni Savić Dacken, Agneti Olsson i osoblju Knjižnice grada Göteborg.