U našoj zemlji ne postoje pouzdani podatci o broju studenata s invaliditetom. Prema grubim procjenama (prije svega evidencijama udruga studenata s invaliditetom), na Sveučilištu u Zagrebu, najvećem sveučilištu u Republici Hrvatskoj, na kojem godišnje studira preko 71 000 studenata, svega je oko 200 studenata s invaliditetom, a na drugim hrvatskim sveučilištima situacija je još i lošija. Iako se ovaj podatak čini poražavajućim, taj broj raste iz godine u godinu. Razlog tako malenom broju studenata s invaliditetom niz je objektivnih, subjektivnih i organizacijskih prepreka kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju studenata s invaliditetom.

Više